Col·legi sagrada familia

Cornellà

El col·legi

El Col·legi Sagrada Família de Cornellà és un centre concertat d’orientació cristiana, que imparteix Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

La titularitat del centre és la Fundació Educativa M.Micaela HHDC. El nostre centre, amb la resta d’escoles de la Fundació formen comunitats educatives en missió compartida i compromeses amb el desenvolupament i millora contínua d’una escola de qualitat.

creueta

Caràcter propi

Història

Instal·lacions

Localització

Equip directiu
i Secretaría

Contacte

icono_pastoral_pastor

Història

El col·legi ahir

A principis del segle XX, la Congregació de les Germanes de la Doctrina Cristiana, instal·lada a Molins de Rei des de la seva fundació (26 de novembre de 1880), coneixedores que en el municipi de Cornellà de Llobregat no hi havia cap centre d’orientació cristiana, es van oferir al rector, Mossen Jaume Miguel, per instal·lar-se a Cornellà de Llobregat.
El 30 de gener de 1909 les Germanes de la Doctrina Cristiana s’instal·len al carrer Joan Maragall de Cornellà de Llobregat. Van obrir un parvulari, una classe de primària i una altra de llenceria. També van tenir al seu càrrec l’escola dominical per a joves treballadores i participaven en la Catequesi parroquial.
L’any 1914, el rector de la Parròquia de Santa María certifica que les Germanes de la Doctrina Cristiana tenen sota la seva direcció un Patronat d’obreres, mantingut per la Lliga de Senyores de Barcelona. En aquest patronat, les obreres assisteixen al sortir de la seva feina i en el Col·legi Sagrada Família les germanes les ensenyen, eduquen i evangelitzen.
L’any 1917 les germanes s’instal·len a la masia de Can Maragall per poder donar resposta a la demanda de places escolars i d’altres serveis.
La Beata Amparo Rosat, superiora del centre, gestiona la compra del solar situat al “Manso Maragall”. El 5 de desembre de 1923 es signa l’escriptura de compra del terreny on estan situats l’edifici d’Educació Primària i l’edifici de l’ESO actualment. Amb grans esforços per superar les dificultats econòmiques que suposa la construcció del nou edifici, s’acaba la primera fase del mateix i les germanes i els alumnes s’hi instal·len.
El dia 11 d’octubre de 1930 la Beata Montserrat signa l’escriptura de Constitució de la Hipoteca de la Casa-Col·legi formada per planta baixa, 1r pis i golfes.
L’any 1936, per motius de la guerra, l’escola no pot continuar exercint la seva finalitat. La comunitat religiosa es veu obligada a deixar l’edifici.
Un cop acabada la guerra, l’any 1939 s’habilita l’edifici perquè a més d’escola i de vivenda per a les germanes, faci també les funcions d’església i de dependències parroquials, ja que la Parròquia de Santa Maria ha estat enderrocada. Aquesta situació s’allarga fins l’any 1948, moment en el qual s’inaugura el nou edifici de la Parròquia.
L’any 1957, tot coincidint amb la demanda de places escolars, deguda a l’arribada a Cornellà de molta població d’altres territoris de l’Estat Espanyol, s’inicia la segona fase de construcció del col•legi per a donar cabuda al gran nombre d’alumnes per escolaritzar.
El 9 d’abril de 1962 es publica l’autorització definitiva del centre, després de la reforma escolar. S’atenen també infants de zero a dos anys (Llar d’infants).
Amb l’augment de població de Cornellà i per tant de necessitat de més places escolars, l’any 1968 es passa a una tercera fase de construcció de l’edifici. Es donen classes de Preescolar, Primària, Batxillerat Elemental i Comptabilitat.
L’any 1973 s’implanta l’Ensenyança General Bàsica i l’escola s’adapta a la nova situació. El 1982 s’implanta l’ensenyament en règim de coeducació.
Amb l’entrada en vigor de la LOGSE, en el curs 1996-1997 s’imparteix Ed. Infantil, ED. Primària i ESO. Durant l’estiu de 1996 es fan obres de remodelació per tal de dotar al centre d’un aula d’Informàtica i una altra de taller.
L’any 2003, un cop adquirit un solar situat al costat del centre, es comença la quarta fase de construcció de l’edifici i que dona lloc a l’edificació actual. En la nova zona se situen les aules d’Educació Infantil, la Biblioteca, el pavelló esportiu i els vestuaris, i diverses sales més. Aquesta part del col·legi s’inaugura l’any 2004.
L’any 2009 es celebra el centenari de les Germanes de la Doctrina Cristiana a Cornellà i del Col·legi Sagrada Família.
L’any 2014 es celebra la I Assemblea dels Col·legis HHDC, on s’aproven dos documents: el Projecte de Missió dels centres educatius HHDC i els Estatuts dels Col·legis HHDC. Es crea el Consell de Missió i l’Equip d’animació. Es fa una opció clara per la inclusió en els centres HHDC.
Tres anys més tard té lloc la II Assemblea dels Col·legis HHDC, on es revisa l’acompliment dels objectius proposats i es proposen nous objectius i línies d’actuació per aprofundir més en l’evangelització, en la inclusió i en la nova estructura organitzativa dels centres HHDC.

Des de l’any 2019 la titularitat del centre és la Fundació Educativa M.Micaela HHDC.

El col·legi avui

El nostre centre promou l’educació integral dels nostres alumnes, d’acord amb una visió cristiana de l’home, de la societat i del món.

El Col·legi Sagrada Família:
• És un centre acollidor amb un projecte desenvolupat amb el suport de tota la comunitat educativa.
• És un centre inclusiu amb sentit cristià, atenent a la diversitat, que aprèn i gestiona el seu coneixement.
• Educa persones amb propostes de creixement integral, vetllant especialment per aquells alumnes que presenten més necessitats educatives, emocionals i personals.
• Ensenya les eines que utilitzaran per aprendre al llarg de tota la seva vida, tot desenvolupant un programa d’intercanvi de bones pràctiques entre les diferents comunitats educatives.
• Orienta l’alumnat per assolir amb èxit la seva formació acadèmica post-obligatòria i/o la integració dins del món laboral.
• Actua de forma pro-activa davant els problemes i els reptes del seu entorn.
• Fomenta l’espiritualitat, els valors cristians i dona testimoni de Jesús.

La nostra escola segueix donant resposta a la mateixa necessitat que va impulsar a la nostra mare fundadora: la necessitat d’educar de manera integral a infants i joves, d’acord amb una visió cristiana de la persona, de la societat i del món.
A la nostra escola considerem que la relació amb les famílies és molt important, tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en l’educació dels/de les nostres alumnes tot fent un seguiment acurat de cadascun d’ells per descobrir i afavorir el desenvolupament de les seves capacitats. Ens caracteritzem per la proximitat amb les famílies i la comunicació constant.

icono_servicios_orientacion

Instal·lacions

El Col·legi Sagrada Família està format per tres edificis que es comuniquen entre ells. Actualment, cada etapa està ubicada a un dels edificis, però hi ha activitats que es realitzen en funció dels espais comuns repartits entre els tres edificis. A l’edifici més antic està situada l’ESO, a l’edifici central hi ha l’Ed.Primària i l’aula d’atenció a la diversitat i a l’edifici nou trobem l’Ed.Infantil.

El centre consta dels espais següents:

• 3 aules d’Educació Infantil
• 6 aules d’Educació Primària
• 4 aules d’ESO
• 1 aula d’atenció a la diversitat
• 2 aules de desdoblament
• 1 aula d’informàtica
• 1 capella
• 1 aula de Bon Pastor (Atri)
• 1 taller de tecnologia i EVP
• 1 laboratori de ciències
• 1 biblioteca
• 1 pavelló esportiu amb vestidors i dutxes.
• 1 aula de música.
• 1 sala d’audiovisuals
• 2 menjadors
• 1 cuina
• 2 patis i 1 terrassa
• 1 sala de professors
• 1 sala de l’AMPA

icono_tablon_admision

Localització

iconos_familias_ampa

Equip directiu

• Ana Sebastián (Directora i Titular)
• Mª Rocío Garcia (Sots-Directora i Orientadora)
• Mireia González (Cap d’Estudis E. Infantil i Primària)
• Jesús Pesquero (Cap d’Estudis ESO)
• Carmen García Ribes (Coordinadora Pastoral)

Secretaria

Horari de Secretaria:

Matins: de dilluns a divendres de 9:30h 12h.
Tardes: de dilluns a dijous de 15:30h a 17:30h

email: a8016628@xtec.cat

icono_tablon_calendario

Contacte

Adreça: C/ Doctor Carulla, 23 , 08940-Cornellà de Llobregat- BARCELONA
Telèfon: 93 377 01 37
Fax: 93 377 95 95
e-mail: a8016628@xtec.cat
Web: safac.hhdc.net

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dilluns a divendres de 9h-13h i de 15h-17h

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search