Serveis

Menjador

Orientació

Aula d’acollida

Assegurança escolar

logo_comedor_solo

Menjador

El servei de menjador és gestionat per la titularitat del centre. L’empresa de catering Ausolan és qui serveix el menjar.
L’alumnat, tant a l’hora de dinar com en el temps posterior d’esbarjo, és atès per personal contractat pel centre.

L’horari de menjador és de 13h a 15h.

Les normes de funcionament es lliuren a les famílies per tal que puguin formalitzar la seva inscripció, tant per fer ús del servei durant tot el curs escolar com de forma esporàdica.

El menú mensual es publica a la web de l’escola.

Per a qualsevol comunicat relacionat amb el menjador, les famílies s’han d’adreçar al correu: menjador@hhdcsafac.cat.

Horaris i menú

L’horari del servei de menjador és de 13h a 15h.menus-juny-24

Normativa de funcionament

icono_servicios_orientacion

Orientació

L’equip psicopedagògic està format per una psicòloga i logopeda i una pedagoga.
Les principals funcions de l’Aula d’Atenció a la Diversitat són:

– La detecció de trastorns emocionals i dificultats d’aprenentatge i la posada en marxa dels recursos necessaris per a donar resposta a les necessitats d’aquest alumnat.

– La coordinació amb: l’EAP, Serveis Socials, l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència, PSiE, CDIAP, CSMIJ, l’ONCE i CREDA, així com amb els/les professionals que realitzen un treball extern amb els nostres alumnes.

– El suport psicològic inicial a alumnes que passen per una situació emocional difícil. Es tracta de fer una primera intervenció en situacions
que causen un fort impacte emocional en l’alumnat com ara separacions matrimonials, pèrdua d’un familiar, malalties, etc.

– La valoració logopèdica inicial, la posterior valoració i la derivació si s’escau.

– L’assessorament i orientació educativa a l’equip de mestres, professors i famílies.

– L’atenció als pares dels alumnes mitjançant entrevistes, quan s’escaigui.

– El treball pedagògic concret amb alumnes amb NEE i/o NESE que tenen un PI o ACI.

– L’orientació acadèmica amb els alumnes de 6è d’EP i l’acadèmica i professional amb els alumnes de l’ESO que finalitzen la seva etapa educativa a l’escola (ESO).

Tots els components de la comunitat educativa col·laborem per oferir una educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, per participar en un procés d’aprenentatge permanent.

icono_servicios_matinal

Aula d’acollida

El servei d’acollida s’adreça a aquelles famílies que per motius laborals necessiten portar als seus fills a l’escola abans de l’horari lectiu. Els alumnes que fan ús del servei són atesos per dues monitores de 8h-9h.

icono_servicios_seguro

Assegurança escolar

El centre té contractat una Assegurança d’accidents que cobreix als alumnes i el personal del centre. Les famílies abonen cada curs l’import corresponent a l’assegurança escolar pels seus fills a principi de curs.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search