Serveis

Menjador

Orientació

Aula d’acollida

Assegurança escolar

logo_comedor_solo

Menjador

El servei de menjador és gestionat per la titularitat del centre. L’empresa de catering (CateringCasanovas) serveix el menjar. El centre disposa de cuina, office, menjadors que és atès per personal contractat pel centre. Per poder fer ús del servei de menjador, s’ha de formalitzar la inscripció. El menú i les normes de funcionament del servei també es poden consultar a la recepció del centre.

Horaris i menú

L’horari del servei de menjador és de 13h a 15h. menu-octubre-2022

Normativa de funcionament

icono_servicios_orientacion

Orientació

La tasca que des de l’aula es desenvolupa és la intervenció en:
• La detecció de dificultats d’aprenentatge juntament amb la recerca dels recursos (escolars i/o extra escolars) més adients per a donar resposta a les necessitats d’aquest alumnat. L’equip psicopedagògic té com a objectiu identificar, juntament amb el/la tutor/a i els/les professors/es, les dificultats d’aprenentatge que pot presentar l’alumnat, i si s’escau, fer una valoració inicial, fer les derivacions pertinents, la coordinació amb l’EAP i/o amb els serveis de professionals externs i, realitzant el seu seguiment i evolució.
• El treball pedagògic concret amb alumnes amb NEE que tenen un PI o ACI, així com en grups de reforç, flexibles, desdoblaments, etc.
• El suport psicològic inicial en alumnes que passen per una situació emocional difícil. Es tracta de fer intervenció en situacions que causen un fort impacte emocional en l’alumnat com ara separacions matrimonials, pèrdua d’un familiar, malalties, etc.
• L’orientació educativa: assessorament a l’equip de mestres, donant pautes i suport en tot allò que fa referència a l’alumnat , especialment davant alumnes amb trastorns que afectes a l’adquisició dels aprenentatges i en aspectes com ara hàbits de treball i tècniques d’estudi.
Aquest assessorament també pot estar dirigit als/a les pares/mares mitjançant les entrevistes.
• L’orientació acadèmica – professional amb els alumnes que finalitzen la seva etapa educativa a l’escola (ESO).

Per complementar aquesta orientació acadèmica – professional la psicòloga passa una bateria de proves psicopedagògiques i d’interessos professionals als alumnes de 4t d’ESO.
• L’orientació acadèmica dels alumnes que finalitzen les diferents etapes educatives: infantil i primària.
Per complementar aquesta orientació acadèmica la psicòloga passa una bateria de proves psicopedagògiques.
• La coordinació mensual amb la persona referent de l’EAP (reunions de CAD).
• La coordinació amb la persona referent de l’EAP i de Serveis Socials (reunions de Comissió Social).
• La coordinació mensual amb la persona referent del PSiE.
• La coordinació amb serveis externs, mitjançant entrevistes o amb d’altres mètodes de comunicació, amb els/les professionals que realitzen un treball extern amb els nostres alumnes, ja siguin psiquiatres, psicòlegs, logopedes, terapeutes, professors/es particulars,…, per tal de realitzar actuacions consensuades.
• L’atenció als pares dels alumnes mitjançant entrevistes, quan s’escaigui.
• L’atenció als pares dels alumnes que arriben nous a l’escola, d’acord amb el nostre Pla d’Acollida, principalment als pares dels alumnes d’educació infantil 3 anys amb l’objectiu de planificar la seva arribada a l’escola.

La tasca principal de l’equip implica treballar amb totes les persones involucrades com a agents educatius, principalment l’alumne/a, la família i l’escola. En aquest sentit la demanda d’intervenció pot provenir tant dels docents com dels pares i, fins i tot, és el/la propi/a alumne/a qui la demana.

La feina de l’Equip Psicopedagògic no només va dirigida a aquell alumnat que en un moment donat tingui unes necessitats específiques, sinó a tots, ja que entenem que aquesta és la millor manera de prevenir l’aparició de dificultats en el futur.

Tots els components de la comunitat educativa col·laborem per oferir una educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, per participar en un procés d’aprenentatge permanent.

icono_servicios_matinal

Aula d’acollida

El servei d’acollida s’adreça a aquelles famílies que per motius laborals necessiten portar als seus fills a l’escola abans de l’horari lectiu. Els alumnes que fan ús del servei són atesos per dues monitores de 8h-9h.

icono_servicios_seguro

Assegurança escolar

El centre té contractat una Assegurança d’accidents que cobreix als alumnes i el personal del centre. Les famílies abonen cada curs l’import corresponent a l’assegurança escolar pels seus fills en el moment de la matrícula o renovació de la mateixa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search